Avocado & White Bean Salad with Vinaigrette

Avocado & White Bean Salad with Vinaigrette

Avocado & White Bean Salad with Vinaigrette INGREDIENTS 1 can white beans 1 avocado, chopped 1 Roma tomato, chopped 1/4 sweet onion, c...